Link - www.linia.pl Link - Banner - ReklamaLogo serwisu Medycyna
Strona główna
Medycyna i żywienie
          Spis tematów
Choroby: diagnostyka i profilaktyka
          Spis tematów
Metody leczenia
          Spis tematów
Cuda natury
          Spis tematów
Zdrowie i uroda
          Spis tematów
Słowniczek
Przyjazne linki
Mapa serwisu
O nas
Napisz

Słownik

BAKTERIE (Bacteriophyceae)

    Jednokomórkowe organizmy prokariotyczne, wielkości od 0,1 do kilkunastu mikrometrów, zaliczane do roślin lub wyodrębniane razem z sinicami w osobne królestwo bezjądrowych.
    PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁT:
    ziarniaki - kuliste
    pałeczki - wydłużone
    krętki - spiralne
    promieniowce - nitkowato rozgałęzione
    przecinkowce - przypominające przecinki
    maczugowce - przypominające maczugi
    śrubowce - mają kształt falisty i są podobne do węży
    PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB GRUPOWANIA SIĘ:
    dwoinki - występują parami
    czworaczki - występują czwórkami
    sześcianki - występują szóstkami (w dwu rzędach po trzy)
    paciorkowce - tworzą łańcuszki
    gronkowce - nieregularne skupienia na kształt kiści winogron
    PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA TO, CZY PRZEMIANA MATERII ZACHODZI W OBECNOŚCI WOLNEGO TLENU
    bezwzględne tlenowce - rosną tylko w obecności tlenu atmosferycznego i czerpią energię drogą oddychania tlenowego;
    CZY BEZ TLENU:
    bezwzględne beztlenowce - rosną tylko w nieobecności tlenu, czerpią energię drogą beztlenową;
    względne beztlenowce - rosną w niskich stężeniach tlenu atmosferycznego, czerpią energię także drogą oddychania beztlenowego.
    W tej grupie jest najwięcej bakterii chorobotwórczych.
    INNY PODZIAŁ:
    bakterie cudzożywne - żyją jako roztocza lub pasożyty czerpiące gotowe związki organiczne z innych organizmów.
    bakterie samożywne - zdolne do przyswajania dwutlenku węgla albo w procesie fotosyntezy, albo w procesie chemosyntezy.
    Wśród bakterii samożywnych, przyswajających dwutlenek węgla w procesie chemosyntezy są:
    bakterie siarkowe - utleniają związki zawierające siarkę
    bakterie nitryfikacyjne - utleniają związki zawierające azot
    bakterie żelazowe - utleniają związki zawierające żelazo
    bakterie wodorowe - utleniają wodór.
    (Podział ze względu na uzyskiwanie energii z przeprowadzanych przez siebie procesów utleniania związków nieorganicznych.)
    ZE WZGLĘDU NA TEMPERATURĘ, w której bakterie utrzymują żywotność, dzielimy je na:
    bakterie psychrofilne - giną poniżej temperatury: 0° Celsjusza i powyżej: 30° Celsjusza, najlepiej rozwijają się w temperaturze: 15° Celsjusza.
    bakterie mezofilne - giną poniżej temperatury: 10° Celsjusza i powyżej: 45° Celsjusza, najlepiej rozwijają się w temperaturze: 30-37° Celsjusza.
    W tej grupie znajdują się bakterie chorobotwórcze, dla których optymalna jest temperatura ciała ludzkiego.
    bakterie termofilne - giną poniżej temperatury: 40° Celsjusza i powyżej: 70° Celsjusza, najlepiej rozwijają się w temperaturze: 52° Celsjusza.
    Bakterie te żyją w gorących źródłach siarkowych, żelazowych oraz w gorących ściekach.
    PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA FUNKCJE:
    pożyteczne bakterie fermentacyjne (fermentacja mlekowa, octowa)
    i bakterie chorobotwórcze (prątki gruźlicy, pałeczki duru brzusznego i czerwonki, przecinkowce cholery, maczugowce błonicy, paciorkowce i gronkowce wywołujące schorzenia ropne).
    Komórka bakterii otoczona jest błoną cytoplazmatyczną, a także (poza Mycoplasmatales) ścianą komórkową i niekiedy otoczką śluzową. Narządem ruchu bakterii są rzęski bakteryjne. W cytoplazmie mieszczą się rybosomy, mezosomy (zawierające enzymy i spełniające rolę mitochondriów), substancje zapasowe oraz - u bakterii samożywnych - ziarna chromatoforowe, zawierające barwniki.
    Bakteria nie ma wyodrębnionego jądra. Jego odpowiednikiem jest nukleoid nie oddzielony błoną od reszty cytoplazmy, a zawierający genofor (chromosom bakteryjny) zbudowany z DNA w formie zamkniętego pierścienia. W komórkach wielu gatunków bakterii oprócz genoforu występują także znacznie mniejsze od niego cząsteczki DNA zwane plazmidami.
    Bakterie rozmnażają się przez podział komórki, poprzedzony replikacją genoforu.
    Bakterie po raz pierwszy dostrzegł - w skonstruowanym przez siebie mikroskopie (1686-1687) - A. Leeuwenhoek, który je opisał. Natomiast nazwę nadał im Ch. G. Ehrenberg w 1838r., ale dokładne prace nad funkcjami życiowymi bakterii rozpoczęły się dopiero od czasów L. Pasteura (1822-1895). Dokładne poznanie struktury i genetyki bakterii stało się możliwe dzięki skonstruowaniu mikroskopu elektronowego oraz zastosowaniu metod biochemicznych.
    Bakterie mają ogromne znaczenie biologiczne jako jeden z głównych czynników utrzymujących krążenie materii w przyrodzie i oddziałujących na właściwości gleby.

Słowniczek Słowniczek Odżywianie i nowotwory
Słowniczek Katar niejedno ma imię
Słowniczek Niezwykłe właściwości cynku
Słowniczek Tajemnice ukryte w miąższu
Słowniczek Energetyczna teoria całości pokarmowych
Słowniczek Choroby biernych palaczy KOMUNIKATY
Zapraszamy do odwiedzenia pozostałych serwisów w portalu linia.pl Twoja linia.pl
 
Serwisy linia

Kliknij tu,

aby przejść do innych serwisówPolecamy katalogi: Wibe, Profit, Prosty, Pogodny, Powietrzny, DobreMiejsce
Polecamy serwisy: Linia, Foto, Kobiety, MedycynaPowrót na górę   © 2001 Usługi Komputerowe s.c. & Małgorzata Dudzińska-Malicka
Prawa zastrzeżone | All rights reserved
Poland tel. (022) 828 40 37, fax: (022) 828 40 34