Link - www.linia.pl Link - Banner - ReklamaLogo serwisu Medycyna
Strona główna
Medycyna i żywienie
          Spis tematów
Choroby: diagnostyka i profilaktyka
          Spis tematów
Metody leczenia
          Spis tematów
Cuda natury
          Spis tematów
Zdrowie i uroda
          Spis tematów
Słowniczek
Przyjazne linki
Mapa serwisu
O nas
Napisz

Słownik

FOTOSYNTEZA

    Podstawowy dla życia proces biologiczny polegający na wbudowywaniu CO2 atmosferycznego do związków organicznych, a przeprowadzany przez organizmy fotosyntetyzujące, czyli rośliny zielone i niektóre bakterie. Nazwa "fotosynteza" pochodzi z języka greckiego: phos = światło + synteza. Początek badań nad fotosyntezą datuje się od 1630 roku, gdy van Helmont stwierdził, że rośliny zielone same wytwarzają substancje organiczne, a nie czerpią ich z gleby.
    Ten skomplikowany proces biochemiczny został dokładniej poznany dopiero dzięki badaniom Calvina i Bensona prowadzonym w latach czterdziestych naszego stulecia. Za opracowanie cyklu reakcji związanych z asymilacją dwutlenku węgla otrzymali Nagrodę Nobla. Jednak już pod koniec XVIII wieku angielski uczony Priestley odkrył, że "rośliny mogą naprawiać powietrze zepsute przez palące się świece" (1772r.).
    Do skompletowania podstawowego równania fotosyntezy przyczynił się również holenderski badacz Ingenhousz, który stwierdził, że przemiany zachodzące podczas "naprawiania zepsutego powietrza" wymagają światła (1779r.). Wkrótce potem okazało się, że składnikiem "niedobrego" powietrza pochłanianym przez rośliny jest dwutlenek węgla, a ponadto w procesie tym zużywana jest woda. W 1843 roku badania nad fotosyntezą uzupełnił niemiecki uczony Mayer odkryciem, że rośliny pochłaniają energię słoneczną i przekształcają ją w energię chemiczną wiązań asymilatów.
    Dopiero teraz stało się możliwe ułożenie podstawowego równania fotosyntezy:
6H2O + 6CO2 + ENERGIA ŚWIETLNA C6H12O6 + 6O2 - 687 kcal (-2872 kJ)
(Przy obecnym stanie wiedzy równania tego nie można uznać za wspólne dla wszystkich fotoautotrofów, czyli organizmów przeprowadzających asymilację CO2 "na świetle").
    W 1862 roku J. Sachs stwierdził, że pierwszym dostrzegalnym produktem asymilacji CO2 jest skrobia gromadząca się w plastydach.

    Proces zamiany energii świetlnej na chemiczną wiązań asymilatów dzielimy na dwie wyraźne fazy:
    FAZĘ JASNĄ - zależną bezpośrednio od światła, podczas której dochodzi do wytworzenia tzw. siły asymilacyjnej umożliwiającej zachodzenie dalszych etapów. Przemiany zachodzące w tej fazie zapisuje się uproszczonym równaniem:
12H2O + ENERGIA ŚWIETLNA + 18 ADP + 18 Pi 12(H2) + 18 ATP + 6O2
    FAZĘ CIEMNĄ - zachodzącą w stromie chloroplastów i niezależną bezpośrednio od światła, co oznacza, że odcięcie dopływu światła nie zatrzymuje od razu tej "części" fotosyntezy, dopiero wyczerpanie siły asymilacyjnej wywołuje taki skutek. W fazie ciemnej dochodzi do asymilacji CO2 i powstania związków organicznych, czyli produktów fotosyntezy, które mogą służyć jako substancje wyjściowe do dalszych przemian. W tej części fotosyntezy dochodzi do przemiany substancji. Reakcję ogólną tego procesu można przedstawić równaniem:
6CO2 + 12(H2) + 18 ATP C6H12O6 + 6H2O + 18 ADP + 18 Pi
12(H2) = 12 cząsteczek zredukowanego NADPH + H+

    Praktycznie cała energia swobodna, z której korzystają układy żywe pochodzi ze słońca. Aby rośliny mogły pochłaniać kwanty światła i ich energię zamieniać na energię użyteczną biologicznie, potrzebne są cząsteczki zdolne do pochłaniania, czyli absorpcji światła. Są nimi fotoreceptory, czyli barwniki fotosyntetyczne, a wśród nich chlorofile, które są magnezoporfirynami (o czym świadczy budowa chlorofilu: w środku czterech pierścieni węglowo-azotowych, czyli pirolowych ułożonych w czworokąt położony jest atom magnezu).
    W procesie świetlnym następuje pochłanianie energii świetlnej przez chlorofil, w następstwie czego tworzy się ATP, czyli fosforylacja fotosyntetyczna, a u roślin wyższych również fotoliza wody i redukcja NADP+.
    W bakteriach, w których substancją redukującą jest wodór lub pewne związki, główną funkcją procesu świetlnego jest wytwarzanie ATP, natomiast redukcja NADP+ zachodzi w ciemnej reakcji enzymatycznej.
    W procesie ciemnym następuje wbudowywanie CO2 do związków organicznych przy wykorzystaniu zredukowanych nukleotydów pirydynowych oraz energii zawartej w ATP.DWA ETAPY PRZEBIEGU FOTOSYNTEZY

1. FOTODYSOCJACJA (FOTOLIZA), w której woda pod wpływem światła zostaje rozłożona na tlen, wydzielany do atmosfery i wodór, wykorzystywany w drugim etapie fotosyntezy.
2. Proces tworzenia czšsteczek GLUKOZY z wodoru i pobranego z atmosfery dwutlenku węgla.


Słowniczek Słowniczek Energetyczna teoria całości pokarmowych KOMUNIKATY
Zapraszamy do odwiedzenia pozostałych serwisów w portalu linia.pl Twoja linia.pl
 
Serwisy linia

Kliknij tu,

aby przejść do innych serwisówPolecamy katalogi: Wibe, Profit, Prosty, Pogodny, Powietrzny, DobreMiejsce
Polecamy serwisy: Linia, Foto, Kobiety, MedycynaPowrót na górę   © 2001 Usługi Komputerowe s.c. & Małgorzata Dudzińska-Malicka
Prawa zastrzeżone | All rights reserved
Poland tel. (022) 828 40 37, fax: (022) 828 40 34