Link - www.linia.pl Link - Banner - ReklamaLogo serwisu Medycyna
Strona główna
Medycyna i żywienie
          Spis tematów
Choroby: diagnostyka i profilaktyka
          Spis tematów
Metody leczenia
          Spis tematów
Cuda natury
          Spis tematów
Zdrowie i uroda
          Spis tematów
Słowniczek
Przyjazne linki
Mapa serwisu
O nas
Napisz

Słownik

WODA

    H2O, tlenek wodoru, najprostszy związek wodoru z tlenem.
    W starożytności uważano wodę za pierwiastek, jeden z czterech żywiołów, z których zbudowany jest świat: ogień, ziemia, powietrze, woda. Pogląd, że jest ona substancją prostą utrzymał się do końca XVIII w. Dopiero w 1783r. A. Lavoisier rozłożył wodę na wodór i tlen, a także otrzymał ją przez spalenie wodoru.
    W zwykłych warunkach woda jest bezbarwną cieczą bez smaku i zapachu, niebieską w warstwach o grubości ponad 2 m.
    Temperatura topnienia: 0° Celsjusza, temperatura wrzenia: 100° Celsjusza. W wysokiej temperaturze - powyżej 2000° Celsjusza woda rozpada się na wodór i tlen.
    Woda wchodzi w skład protoplazmy (patrz: KOMÓRKI) wszystkich organizmów żywych i jest przetrzymywana przez białka wiązaniami wodorowymi (woda wiązana), a oprócz tego w organizmach wielokomórkowych wypełnia jamy ciała (woda wolna, która u pierwotniaków zawarta jest w wodniczkach) oraz luki i szczeliny pomiędzy komórkami.
    Wielorakie jest znaczenie wody wolnej, przede wszystkim stanowi ona substancję łącznikową między poszczególnymi partiami organizmu. Jest też rozpuszczalnikiem, w którym zachodzą reakcje chemiczne i który umożliwia rozpad soli, kwasów oraz zasad na jony. Jest więc ośrodkiem rozdrabniania się substancji w plazmatyczny układ koloidalny. Jako rozpuszczalnik służy także do eliminowania z ustroju substancji zbędnych, pochodzących z przemiany materii. Jest również stabilizatorem ciepła, pochłaniając duże jego ilości dzięki dużemu ciepłu właściwemu i tym samym zapobiega gwałtownym zmianom temperaturowym w komórce. Zawartość procentowa wody wolnej i związanej zależy od jakości tkanki. Najmniej - 10% ma szkliwo zębów, najwięcej krew - 98%. Do zwierząt najbardziej uwodnionych należą żebropławy, których ciało zawiera 99% wody. Woda w organizmie jest stale wymieniania. Czas potrzebny do jej całkowitej wymiany w ilości równej ciężarowi ciała jest różny, gdyż zależy od środowiska i stopnia metabolizmu. U ameby wynosi 7 dni, u człowieka - 4 tygodnie, u wielbłąda - 3 miesiące, a u żółwia - 1 rok.
    Ta olbrzymia rola wody w każdym organizmie wskazuje, że początków życia należy szukać w środowisku wodnym. Gdy organizmy zaczęły przenosić się na ląd, musiały utrzymać wewnętrzne środowisko wodne dla zachowania - niezbędnych do przemiany materii - reakcji chemicznych. Stąd pierwszymi przystosowaniami, jakim podlegały rośliny i zwierzęta wychodzące na ląd, były zabezpieczenia przed wysychaniem, a w dalszej ewolucji wykształciły się narządy zabiegające o utrzymanie stałego poziomu wody we wnętrzu ciała.


OPIS RYSUNKU:
Wody słone - oceany i morza (zatoki i morza = część przybrzeżna oceanów, oprócz Morza Kaspijskiego, które jest jeziorem o powierzchni 376 km2), czyli wszechocean (ocean światowy) - zajmują 71% powierzchni Ziemi, czyli 361 mln km2, co stanowi 97,2% ilości wody występującej w hydrosferze.
Wody słodkie - rzeki, jeziora (nadbrzeżne, przydeltowe, morenowe, rynnowe, cyrkowe, krasowe, tektoniczne, kraterowe) i bagna, wody gruntowe i podziemne, lodowce, pokrywa śnieżna i para wodna w atmosferze, zajmują 2,8% wody występującej w hydrosferze.
Lądy stanowią 29% powierzchni Ziemi - znajdują się na obszarze 149 mln km2.


WODY ARTEZYJSKIE

Studnia artezyjska


    Wody artezyjskie to wody gruntowe (wody podziemne poruszające się w skorupie ziemskiej pod wpływem siły ciężkości i gromadzące się nad warstwami wodoszczelnymi) zamknięte między warstwami skał wodoszczelnych, znajdujące się pod ciśnieniem hydrostatycznym.
    Przewiercenie górnej warstwy wodoszczelnej, tzn. wywiercenie studni artezyjskiej, powoduje samoczynny wypływ wody artezyjskiej.


Słowniczek Słowniczek Odżywianie i nowotwory
Słowniczek Katar niejedno ma imię
Słowniczek Przyjazne leczenie dzieci
Słowniczek Niezwykłe właściwości cynku
Słowniczek Tajemnice ukryte w miąższu
Słowniczek Energetyczna teoria całości pokarmowych KOMUNIKATY
Zapraszamy do odwiedzenia pozostałych serwisów w portalu linia.pl Twoja linia.pl
 
Serwisy linia

Kliknij tu,

aby przejść do innych serwisówPolecamy katalogi: Wibe, Profit, Prosty, Pogodny, Powietrzny, DobreMiejsce
Polecamy serwisy: Linia, Foto, Kobiety, MedycynaPowrót na górę   © 2001 Usługi Komputerowe s.c. & Małgorzata Dudzińska-Malicka
Prawa zastrzeżone | All rights reserved
Poland tel. (022) 828 40 37, fax: (022) 828 40 34